Mohd Aripin, N., & Shaarani, H. 2019 Jun 30. ADAPTASI ELEMEN AIR DALAM KARYA SENI CATAN DI MALAYSIA. IDEALOGY. [Online] 4:1