Daud, Norlida, & Ahmad Zamzuri Mohamad Ali. " Adakah Reka Bentuk Emoji Senyum Dengan Pelbagai Tahap Realistik Pada Poster Bercetak Memberi Kesan Yang Signifikan Dalam Menstimulasi Kesedaran Pengguna?." Idealogy Journal [Online], 6.2 (2021): 1 - 20. Web. 9 Feb. 2023