Daud, Norlida, AND Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri. " Adakah Reka Bentuk Emoji Senyum Dengan Pelbagai Tahap Realistik Pada Poster Bercetak Memberi Kesan Yang Signifikan Dalam Menstimulasi Kesedaran Pengguna?" Idealogy Journal [Online], Volume 6 Number 2 (1 September 2021)