Ahmarofi, N., Mokhtar, E., Ismail, I., & Mahsan, I. (2022). Kronologi Representasi Wanita Dalam Catan di Malaysia: Dari 1930 Hingga 2020. Idealogy Journal, 7(2), 98-105. doi:10.24191/idealogy.v7i2.354