Ahmarofi, N., Mokhtar, E., Ismail, I., & Mahsan, I. 2022 Sep 1. Kronologi Representasi Wanita Dalam Catan di Malaysia: Dari 1930 Hingga 2020. Idealogy Journal. [Online] 7:2