Ahmarofi, Nurul Syifa@Siti Aishah, Elis Syuhaila Mokhtar, Issarezal Ismail, & Ida Puteri Mahsan. " Kronologi Representasi Wanita Dalam Catan di Malaysia: Dari 1930 Hingga 2020." Idealogy Journal [Online], 7.2 (2022): 98-105. Web. 9 Feb. 2023