Ahmarofi, Nurul Syifa@Siti Aishah, Mokhtar, Elis Syuhaila, Ismail, Issarezal, AND Mahsan, Ida Puteri. " Kronologi Representasi Wanita Dalam Catan di Malaysia: Dari 1930 Hingga 2020" Idealogy Journal [Online], Volume 7 Number 2 (1 September 2022)