YUSOF @ SALLEH, Muhammad Yusri et al. Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu. IDEALOGY, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 14-25, feb. 2017. ISSN 2550-214X. Available at: <http://idealogyjournal.com/ojs/index.php/idealogy/article/view/5>. Date accessed: 23 sep. 2019.