Yusof @ Salleh, M., Abd Rahim, R., Hassan, P., Mohamed Noh, A., & Zainal Abidin, M. (2017). Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu. IDEALOGY, 2(1), 14-25. Retrieved from http://idealogyjournal.com/ojs/index.php/idealogy/article/view/5