Yusof @ Salleh, M., Abd Rahim, R., Hassan, P., Mohamed Noh, A., & Zainal Abidin, M. 2017 Feb 14. Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu. IDEALOGY. [Online] 2:1