Yusof @ Salleh, Muhammad Yusri, Rahimin Afandi Abd Rahim, Paiz Hassan, Abd Munir Mohamed Noh, & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. " Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu." IDEALOGY [Online], 2.1 (2017): 14-25. Web. 23 Sep. 2019