Yusof @ Salleh, Muhammad Yusri, Abd Rahim, Rahimin Afandi, Hassan, Paiz, Mohamed Noh, Abd Munir, AND Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim. " Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu" IDEALOGY [Online], Volume 2 Number 1 (14 February 2017)