Bin Syed Abu Bakar, Syed Alwi, Azian Tahir, & Ishak Ramli. " MODEL EKOLOGI SENIMAN VISUAL DALAM INDUSTRI SENI VISUAL KONTEMPORARI MALAYSIA : SATU PROPOSAL KERANGKA KERJA." IDEALOGY [Online], 3.2 (2018): 176-182. Web. 17 Jul. 2019