Daud, N., & Mohamad Ali, A. (2021). Adakah Reka Bentuk Emoji Senyum Dengan Pelbagai Tahap Realistik Pada Poster Bercetak Memberi Kesan Yang Signifikan Dalam Menstimulasi Kesedaran Pengguna?. Idealogy Journal, 6(2), 1 - 20. doi:10.24191/idealogy.v6i2.293