DAUD, Norlida; MOHAMAD ALI, Ahmad Zamzuri. Adakah Reka Bentuk Emoji Senyum Dengan Pelbagai Tahap Realistik Pada Poster Bercetak Memberi Kesan Yang Signifikan Dalam Menstimulasi Kesedaran Pengguna?. Idealogy Journal, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 1 - 20, sep. 2021. ISSN 2550-214X. Available at: <http://idealogyjournal.com/ojs/index.php/idealogy/article/view/293>. Date accessed: 09 feb. 2023. doi: https://doi.org/10.24191/idealogy.v6i2.293.