PERANAN KOMUNIKASI VISUAL SEMASA PANDEMIK COVID 19

  • Hanafi Mohd Tahir
  • Shahrel Nizar Baharom
  • Mohd Shahril Abd Rashid

Abstract

Proses kemajuan dan perkembangan komunikasi telah bermula sejak berkurun lama dan melalui pelbagai fasa perkembangan dari masa ke semasa mengikut pengaliran zaman. Pelbagai kaedah telah terhasil untuk memudahkan aktiviti berkomunikasi. Kemeriahan dan keseronokan aktiviti berkomunikasi berlaku seolah-olah tiada had masa. Komunikasi menjadi aspek penting untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Tiada istilah berehat, berhenti sebentar atau ‘tidur’ bagi komunikasi.

Published
2020-10-13
How to Cite
MOHD TAHIR, Hanafi; BAHAROM, Shahrel Nizar; ABD RASHID, Mohd Shahril. PERANAN KOMUNIKASI VISUAL SEMASA PANDEMIK COVID 19. IDEALOGY, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 31-36, oct. 2020. ISSN 2550-214X. Available at: <http://idealogyjournal.com/ojs/index.php/idealogy/article/view/222>. Date accessed: 25 feb. 2021.

Most read articles by the same author(s)