INTEGRASI KAMPUS UiTM PERAK BERSAMA TOURISM MALAYSIA PERAK SEBAGAI KOMUNITI AKADEMIK

  • Mohamad Sohaimi Man Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak

Abstract

            Pelancongan adalah satu produk yang unik dan merupakan satu campuran unsur ketara dan tidak ketara dan merupakan inspirasi dalam aktiviti kehidupan harian. Ia diiktiraf sebagai pemangkin dan penjanaan ekonomi sesebuah tempat, negeri dan negara melalui kepelbagaian tarikan seperti kesan peninggalan sejarah, keindahan alam ciptaan Allah SWT sehinggalah kepada kebudayaan dan perilaku masyarakat setempat. Ini merupakan satu aset ‘sedia ada’ sebagai produk berkomersial di dalam industri penggalakan pelancongan negara. Susulan dari itu, tarikan pelancong untuk datang ke negara kita boleh diolah dan diinovasikan melalui integrasi tiga komponen iaitu universiti, agensi pelancongan dan komuniti setempat. Integrasi tersebut boleh mewujudkan kerjasama ke arah menengahkan unsur-unsur sejarah tempatan dari pelbagai aspek seperti seni tampak, budaya dan corak persekitaran. Universiti menjadi peranan utama untuk direalisasikan sebagai destinasi pertama pelancong sebelum menuju ke mana-mana destinasi lain. Secara rasionalnya, UiTM Cawangan Perak boleh berperanan sebagai sebuah pusat transit akademik pelancongan bercorak informasi akademik berkomersial melalui kerjasama dengan agensi pelancongan dan komuniti setempat. Ini merupakan satu inovasi akademik yang boleh dilaksanakan melalui mekanisma universiti iaitu membawa universiti kepada masyarakat dan bukan masyarakat kepada universiti. Ini merupakan nilai tambah dalam memantapkan penyampaian maklumat yang dikongsikan bersama untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seiring dengan objektif universiti untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi luar dalam kegiatan jaringan industri dalam membantu negara Malaysia melalui industri penggalakkan pelancongan.  Usaha ini akan berjaya bila adanya penglibatan menyeluruh warga  universiti ( UiTM Perak ) beserta agensi pelancongan,  komuniti tempatan, kerajaan negeri dan agensi-agensi kerajaan atau swasta yang sedia memberi komitmen dan kerjasama yang terbaik.


Katakunci:  integrasi, universiti,  transit pelancong, komuniti 

Published
2018-09-07
How to Cite
MAN, Mohamad Sohaimi. INTEGRASI KAMPUS UiTM PERAK BERSAMA TOURISM MALAYSIA PERAK SEBAGAI KOMUNITI AKADEMIK. IDEALOGY, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 280-292, sep. 2018. ISSN 2550-214X. Available at: <http://idealogyjournal.com/ojs/index.php/idealogy/article/view/53>. Date accessed: 18 apr. 2019.