KEFAHAMAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA TERPILIH DI SELANGOR TERHADAP DOKTRIN SYIAH

  • Mukhamad Khafiz Abdul Basir
  • Suhaila Sharil
  • Muhd Imran Abd Razak
  • Ahmad Firdaus Mohd Noor
  • Mohd Farhan Abd Rahman
  • Nurul Khairiah Khalid

Abstract
Kemunculan golongan Syiah mula kelihatan di Malaysia setelah tercetusnya revolusi Iran tahun 1979 menyebabkan ajaran mereka menular dalam masyarakat Melayu Islam. Ini dapat diperhatikan dengan kemunculan hauzah-hauzah Syiah Melayu di seluruh Malaysia, tangkapan-tangkapan pihak jabatan agama Islam negeri terhadap aktiviti penyebaran Syiah dan kemunculan para graduan Melayu daripada Iran dan lain-lain negara. Kajian ini bertujuan membongkar kesan pengaruh dakyah Syiah di Malaysia terhadap pelajar-pelajar sekolah agama menengah di Selangor serta tahap pengetahuan mereka terhadap ajaran ini. Kajian kuantitatif ini bersifat diskriptif menggunakan kaedah tinjauan (survey reseach) melalui instrumen soal selidik dan purposive sample kepada 756 pelajar-pelajar SPM tahun 2018 daripada 9 buah sekolah menengah asrama penuh. Hasil kajian menunjukkan bahawa 7 responden mempunyai rakan berfahaman Syiah, 1 responden terlibat dengan ajaran Syiah, dan seramai 107 responden tidak pernah mendengar taklimat atau ceramah berkenaan dengan kesesatan Syiah. Justeru usaha menyedarkan masyarakat Islam dalam kalangan pelajar muslim tentang penyelewangan ajaran Syiah dan kesesatan mereka perlu ditekankan dan pendedahan secara berperingkat perlu dilaksanakan sebelum mereka melangkah ke alam universiti yang pastinya lebih terbuka dan mencabar.
Published
2020-04-09
How to Cite
ABDUL BASIR, Mukhamad Khafiz et al. KEFAHAMAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA TERPILIH DI SELANGOR TERHADAP DOKTRIN SYIAH. Idealogy Journal of Arts and Social Science, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 145 - 150, apr. 2020. ISSN 2550-214X. Available at: <https://idealogyjournal.com/ojs/index.php/idealogy/article/view/189>. Date accessed: 22 june 2021.

Most read articles by the same author(s)